LeitaVinsamlega sýnið biðlund

Heimatilbúið, viðgert og notað

ÞMS
Spurningaskrá 2010-2
Hlaða öllum svörum niður í PDF

Skrá 113. Heimatilbúið, viðgert og notað

Tilgangurinn með þessari spurningaskrá er að kanna hvort og í hvaða mæli fólk gerir við búshluti, fatnað eða annað heima hjá sér, hvað það býr til sjálft og hversu mikið það notar hlutina eða endurnýtir.

Persónulegar upplýsingar um heimildarmann:

Nafn og heimilisfang.

Fæðingardagur og ár.

Hvar ertu fædd(ur) og uppalin(n), hvar hefur þú einkum dvalist á fullorðinsárum og við

hvað hefur þú starfað?

Nöfn, fæðingarár, fæðingarstaðir og atvinna foreldra.

Við hvaða staði og tímabil er svarið miðað?

Miðaðu frásögnina fyrst og fremst við þína eigin reynslu eða heimili. Ef þú eða

einhver annar í fjölskyldunni gerir við eða lagfærir hluti viljum við gjarnan fá sem

ítarlegastar upplýsingar um það. Segðu frá því hver annast viðgerðirnar, bakar eða

„gerir hlutina“ og hvort um einhvern kynja- eða kynslóðamun sé að ræða og hvernig

hann birtist. Gott væri að fá álit þitt á hvort slík heimastörf hafi aukist eða minnkað á

undanförnum árum og hvað hefur helst áunnist eða tapast.

Viðgerðir og endurbætur

Er gert við fatnað? Hvaða fatnað? Hversu umfangsmiklar eru viðgerðirnar? Hve

algengt er þetta?

Hefur einhver á heimilinu kunnáttu sem nýtist við fataviðgerðir eða fatasaum og

hvaðan er sú kunnátta komin? Hverju hefur hún skilað?

Þekkist að fara með fatnað á saumastofur til viðgerða? Hvaða fatnað helst?

Í hvaða mæli er gert við reiðhjól eða bíla?

Skiptir þú um dekk eða gerir við þau sjálf(ur)? Hve algengt er það?

Er dyttað að leikföngum, heimilistækjum og áhöldum? Hvað er hér helst um að

ræða?

Hvað annað er gert við?

Hvaða verkfæri eru til á heimilinu?

Ferð þú með skó í viðgerð? Er meira eða minna um það nú en áður?

Annast þú viðhald eða viðgerðir á þínu eigin húsnæði og í hverju er það helst fólgið?

Ef að þú ert með bílskúr til hvers er hann þá notaður?

Búið til heima

Er bakað á þínu heimili?

Hvaða brauð, kökur eða tertur eru helst bakaðar og úr hvaða mjöli eða

korntegundum?

Hvenær og af hvaða tilefni er helst bakað?

Hve oft er bakað (t.d. einu sinni í viku)?

Getur þú nefnt einhverjar uppskriftir og hvaðan þær eru komar (úr bókum, af netinu

t.d.)?

Er búin til sulta, saft, marmelaði, konfekt, ís, kæfa/paté og fleira þess háttar? Hve

lengi hefur þetta verið gert á heimilinu og í hvaða mæli? Hvaða uppskriftir eru

notaðar?

Tekur þú eða þínir slátur (blóðmör/lifrarpylsu) og ef svo er hve mörg? Á þetta sér

lengri eða skemmri sögu á heimilinu?

Ræktar þú grænmeti (kartöflur, rófur, kál, rabbarbara t.d.)? Í hvaða mæli? Hvað hefur

þetta tíðkast lengi á þínu heimili?

Ferð þú eða einhver í fjölskyldunni á berjamó, í fjöruna eða tínir sveppi? Hvers

vegna?

Eru saumuð föt heima hjá þér? Hvers konar föt og á hverja er saumað (t.d. börn)?

Hve mikið er um þetta?

Hvaða áhöld til fatasaums eða fataviðgerða eru á heimilinu (t.d. saumavél)?

Prjónar þú eða einhver á heimilinu? Hvað er prjónað og á hverja? Er mikið/lítið um

þetta?

Þekkir þú heimatilbúna (grímu)búninga, skraut, jólagjafir, jólakort og fleira þess

háttar? Hve algengt er þetta og um hvað er helst að ræða?

Kannast þú við heimatilbúin leikföng? Hvaða leikföng og úr hvaða efnum? Eru búin til

leikföng á þínu heimili?

Hvað annað er búið til?

Hafa heimastörf af framangreindu tagi einhverja efnahagslega þýðingu eða telur þú

þau fremur til tómstundaiðju?

Finnst þér að störfin hafi uppeldis- eða þjóðfélagslegt gildi? Hvernig þá ef svo er?

Nýting

Notar þú húsgögn eða tæki sem aðrir hafa átt áður? Hvað hluti er hér einkum um að

ræða og hvaðan eru þeir fengnir (t.d. frá nytjamörkuðum eða skyldfólki)?

Ganga yngri börn í fötum af eldri systkinum? Er það algengt? Þykir niðurlægjandi að

vera í fötum af öðrum, ættingjum eða vandalausum?

Kemur fyrir að notuð föt séu gefin? Hverjum er gefið og af hvaða tilefni?

Er saumað upp úr gömlum fötum? Hve algengt er það?

Þekkist að brúðkaups- eða veisluföt séu fengin að láni eða tekin á leigu?

Hve algengt er að nota gamlar skólabækur? En að selja eða skipta á þeim og öðrum

námsbókum?

Stundum fá gamlir hlutir nýtt hlutverk eða er breytt í eitthvað annað að hluta til eða

alveg. Hvað getur þú sagt um þetta? Nefndu dæmi ef til eru.

Ferð þú með dósir og flöskur í endurvinnslu, endurnýtir poka, krukkur, snjáð

handklæði og boli (t.d. sem tuskur)? Segðu frá!

Hvað getur þú sagt um samnýtingu á tækjum, samakstur eða sameiginleg kaup á

dagblöðum og tímaritum?

Reynir þú að spara rafmagn og hita? Með hvaða hætti?

Hvaða máli skipta umhverfissjónarmið í sambandi við endurnýtingu eða að nota

hlutina vel? Býrð þú t.d. til gróðurmold úr lífrænum úrgangi?

Hversu vel er matur nýttur? Eru t.d. notaðir matar- eða brauðafgangar? Hvernig?

Ferðu með nesti í vinnuna?

Hver eru tengsl nýtni og þess að gera hlutina sjálfur við efnahag fólks að þínu mati?

Hvernig mundir þú segja að nýtni væri háttað á þínum vinnustað?

Hvað finnst þér um útsjónarsemi og nýtni svona yfirleitt? Getur þetta gengið of langt

eða of skammt? Nefndu dæmi ef til eru.

Er þér kunnugt um viðgerðir og nýtni á öðrum heimilum og hvað búið er til þar?

Segðu frá því sem þú veist um þetta efni.

/